Zámecké novinky

V sobotu 11. června se v zámeckém parku od 14 hodin uskuteční Den dětí, který je pořádán kulturní komisí ÚM Křinec ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem, Hasičským dobrovolným sborem, Sportovci a Střeleckou organizací AVZO.

Již 22.5.2022 se v zámeckém parku uskuteční jarní jarmark, který pořádá místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. za finanční podpory městyse Křinec. My budeme jeho součástí a stejně tak i zámecká kavárna, která si pro vás připravuje mnoho dobrot.

Věděli jste, že se u nás na zámku natáčelo již nespočet reklam, videoklipů a seriálů? Mezi poslední uskutečněné projekty můžeme zařadit videoklip Renného Danga a také jeden trailer na zatím tajný seriál, který by mohl být již brzy k vidění na platformě NETFLIX..


Zámek Křinec se nachází v úrodné krajině středního Polabí, v městečku Křinec, nedaleko řeky Mrliny na úpatí svědeckého vrchu Chotuc. Tato oblast v trojúhelníku zámků Loučeň, Mcely a Dymokury je osídlena již od doby halštatské.

Největšího rozkvětu se panství Křinec dočkalo po třicetileté válce. Italský šlechtický rod Morzinů si zde roku 1649 nechal zbudovat raně barokní zámek. Ten pravděpodobně nahradil bývalou tvrz postavenou Janem Křineckým z Ronova. V současnosti probíhají v uzavřené části zámku rekonstrukční práce a průzkumy za účelem odhalení původních nástěnných maleb.

Pro veřejnost je zpřístupněna část přízemí, kde se nachází Zámecký Kafébar, průjezd a přijímací sál. V prvním patře jsou to pak prostory zámecké jídelny, modré salonky, Kamenný barokní sál a zámecká kaple a další prohlídkové místnosti. K budově zámku přiléhá úpravný anglický park, který slouží k odpočinku nejen návštěvníků zámku, ale i městyse Křinec.

Vítáme všechny návštěvníky a věříme, že si během Vašich toulek po české historii Křinecký zámek oblíbíte.